Att ens föräldrar hamnar i skilsmässa kan vara oerhört jobbigt för barn i alla åldrar. Ibland följs skilsmässan även av en vårdnadstvist och detta kan vara extra jobbigt.

4736227-custody-of-child

En studie från Lunds universitet som Metro skriver om visar att många barn i vårdnadstvister mår dåligt. Studien baserades på 400 vårdnadstvister vid domstolar i Stockholm. Majoriteten av föräldrarna i studien är oroliga för sina barn och var femte förälder svarar att barnet bara mår bra ibland och i vissa fall inte alls. En forskare säger att det främst är barn i skolåldern som mår dåligt. Detta beror mycket på att föräldrarna lyckas hålla de yngre barnen utanför konflikten.

Blir oftare rättsligt

Ofta blir vårdnadstvister utdragna och detta sätter en väldig press på familjen, och framförallt barnen. Dessutom hamnar vårdnadstvister oftare i rätten nu än för ett par år sedan, skriver Dagens Nyheter. 2006 ändrades nämligen lagen för att få föräldrar att samarbeta bättre kring vårdnaden om barnen vid en separation. Men lagen fick motsatt verkan och i dag hamnar alltså fler i domstol eftersom många inte kan komma överens om sina gemensamma barns umgänge och boende. För att läsa mer hur en vårdnadstvist kan gå till finns bra sidor på nätet som förklarar.

Gynnar inte barnen

I Expressen kan man läsa att rättsprocessen vid en vårdnadstvist ofta blir en föreställning i smutskastning mellan föräldrarna istället för att den handlar om barnens bästa. Ofta försvinner faktiskt barnens perspektiv helt vid vårdnadstvister. En expert tycker att barnen borde ha mer att säga till om:

”Jag tycker att barnens perspektiv ofta glöms bort, därför borde barnen få ha ett eget juridiskt ombud vid vårdnadstvister.”