Det moderna samhället är digitalt och trådlöst vilket kan påverka kroppen på ett sätt som det inte gjorde för hundra år sedan. Vi utsätts dagligen av radiovågor och skadlig strålning vilket påverkar barnen mest.

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur det är att ge sitt barn en smartphone och vad man ska tänka på. Det många föräldrar glömmer när de ger sina unga barn en Ipad eller Iphone är att de hela tiden utsätts för farlig strålning. Allt som är trådlöst utger egentligen någon form av strålning, vilket barn är extra känsliga för. Det är därför viktigt att tänka efter i vilken utsträckning som en smartphone eller läsplatta är nödvändig och i vilka fall det faktiskt är bättre att välja en annan aktivitet för barnen.

Självklart är de digitala enheterna bra, som i underhållning och utbildningssyfte för barnen. Men när det överkonsumeras och barnen utsätts för strålning flera timmar varje dag ökar risken för bland annat utveckling av hjärntumör, skriver Strålskyddsstiftelsen.

Barn är extra känsliga

Beroende på vilken utvecklingsfas som barnen befinner sig i påverkas kroppen olika mycket. Som foster är det extra känsligt för mikrovågor vilket kan hämma en normal utveckling av hjärnan i senare år. Barn har även ett tunnare skallben jämfört med en vuxen vilket gör hjärnan extra mottaglig för de skadliga vågorna. Det är därför optimalt om man t.ex. väljer bort miljöer med trådlösa nätverk när man är gravid, inte sitter med en laptop i knät och inte ”slösurfar” på telefonen när man har tråkigt.

Är det väldigt nödvändigt för barnen att bära på en mobiltelefon är det viktigt att de använder headset när de pratar i telefon och alltid prioriterar att skriva sms istället för att ringa ett samtal. Ju mindre kontakt hjärnan har med telefonen desto bättre. Tänk på att alltid stänga av telefonen på natten och inte ha den påslagen och liggandes nära huvudet när du sover.

Forskning angående hälsoriskerna

Det pågår dagligen forskning som tydligare ska klargöra i vilken grad som strålningen påverkar kroppen och dess hälsorisk. Om du vill läsa mer om forskningen och vad man kommer fram till kan du läsa mer på hos Strålhälsomyndigheten.