Att ta körkort kan vara en kostsam historia, eller rent av en klassfråga eftersom att alla inte har råd att ta körkort på egenhand utan ekonomiskt stöd, något vi tidigare skrivit om. Detta är något som uppmärksammats av högstadieskolorna i Laholm som med hjälp av Laholms Sparbank nu kommit på ett sätt att bidra med pengar till elever att ta körkortet för – förutsatt att eleven håller sig nykter.

ekonomi pengar lån skuld spara spargrisNär det kommer till att ta körkort ska man veta att det kostar en hel del med körlektioner, teorilektioner och kursmaterial, för att inte tala om att ha råd att ha en bil att övningsköra i. Detta är något som många av oss känner till, och enligt undersökningar måste man börja spara till körkortet tidigt för att ha råd längre fram, och det är något som Laholms Sparbank vill hjälpa till med. I ett samarbete mellan skolorna i Laholm, skriver Svenska Dagbladet, har man därför inlett en kampanj som ger elever chans att få pengar till körkortet. Förutsättningen är att man ska hålla sig nykter, inte röka och inte snusa samt avstå från andra droger under en tidsperiod om tre år, alltså hela tiden man spenderar i högstadiet. Håller man detta kommer man ha chans att få möjlighet att vinna 3 500 kronor till ett körkort.

Hur fungerar tävlingen?

Att säga att man avstått från alkohol och droger är enkelt, men att se om detta verkligen stämmer kan vara desto svårare. Därför har skolorna tillsammans med banken kommit fram till att det är eleverna själva som ska stå för kontrollen av att detta verkligen fökjs. Till tidningen säger man också att detta inte handlar om att upprätta ett system där eleverna skvallrar på varandra utan att man faktiskt litar på att eleverna är ärliga med om de håller sitt löfte eller inte. Dock säger man också att man tror att omgivningen kommer reagera om en elev vet att en annan inte hållit sitt löfte och sedan går iväg vinnande med pengarna. Men resultatet av tävlingen kommer vi inte se förrän om tre år alltså, så allt vi kan göra i dagsläget är att önska lycka till och hoppas på att fler kommuner, skolor och banker tar detta initiativ – om inget annat för att underlätta för de föräldrar som vet med sig att det kommer bli svårt att i framtiden stötta sitt barn med pengar till körkort.